No items found.

"Om kjæresten min vil jeg joike"

Graff, Ola. 2004. "Om kjæresten min vil jeg joike" – Undersøkelser over en undødd sjøsamisk joiketradisjon. Karasjok, Davvi Girji.

No items found.